TRƯỜNG MẦM NON THẠCH TRỊ TỔ CHỨC KHỞI CÔNG NHÀ MÁI ẦM CÔNG ĐOÀN DO CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN BỘ GD&ĐT HỖ TRỢ

Sáng ngày 26/3/2014, Công đoàn trường Mầm non Thạch Trị, huyện Thạch Hà đã phối hợp với thôn xóm, gia đình tổ chức khới công làm nhà Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Dương Thị Liệu, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, được sự tài trợ của Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 01/03/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN THẠCH HÀ TỔ CHƯC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HOC 2013-2014

Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2013, tại trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn, phòng GD-ĐT huyện Thạch Hà đã tổ chức mở màn đợt Hội thi Giáo viên dạy giỏi huyện năm học 2013-2014. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện năm nay được tổ chức thi tại 3 địa điểm

Phòng và Công đoàn GD Thạch Hà tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

Thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và hướng dẫn của Sở GD-ĐT, Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

PHÒNG GD-ĐT VÀ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THẠCH HÀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ TUYÊN DƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2008-2013

Thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự chỉ đạo của Sở Giaó dục Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và suy tôn tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013, sáng ngày16 tháng11 năm 2013 Phòng Giáo dục-Đào tạo và Công đoàn Giáo dục huyện Thạch Hà đã tổ chức Lễ "Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

THÔNG BÁO - CÔNG VĂN

VĂN BẢN MỚI

Bài viết từ các báo

Dữ liệu đang cập nhật